Huwebes, Marso 3, 2011

Pagkakaiba ng BEC at SEC

                                   
COURSE OUTLINE:

· BEC: Iba’t ibang uri ng aralin batay sa texto ng  Araling Panlipunan ang bumubuo sa bawat markahan. Hiwalay na ituturo ang araling pangwika (gramatika) at mga aralin sa texto.  

 2010SEC:  Nakatuon lamang sa isang akdang pampanitikan at angkop na araling pangwika kasama ang pamantayan sa pagganap  ang bawat  markahan. Magkasanib na itututro ang panitikan at  gramatika.

    
CONCEPTUAL FRAMEWORK:
BEC: Lilinang sa apat (4) na Kasanayang Makro: Pakikinig, Pagsasalita, Pagsulat at Pagbasa para sa Kakayahang Komunikatibo.

2010 SEC: Lilinang sa limang (5) Kasanayang Makro: Pakikinig, Pagsasalita, Pagsulat, Pagbasa at Panonood (naidagdag ito bilang pag-angkop sa             makabagong teknolohiya) para sa Kakayahang Komunikatibo at Kahusayan sa Pag-unawa’t Pagpapahalagang Literari.

CURRICULUM DESIGN:

BEC: Nagsisimula ang disenyo ng kurikulum sa Mga Layunin (Anu-ano ang mga layunin sa aralin?), Nilalaman (Ano ang paksa ng aralin?), Mga Kagamitan (Anu-ano ang mga kagamitang pampagtuturo na gagamitin ng guro?), Mga Istratehiya (Anu-ano ang mga pamamaraang gagamitin ng guro sa pagtututro?) at nagtatapos sa Pagtataya (Anu-ano ang mga panukat na gagamitin ng guro sa pagkatuto ng mag-aaral?).


2010 SEC: Nagsisimula ang disenyo sa (Antas 1) Inaasahang Bunga o Resulta (Ano ang dapat matutunan ng mag-aaral?), sinusundan ng (Antas 2) Pagtataya (Ano ang inaasahang produkto o pagganap na maipapakita ng mag-aaral?) at nagtatapos sa(Antas 3) Plano sa Pagkatuto (Anu-ano ang mga gawaing instruksyunal na gagamitin ng guro at ng mag-aaral?)

LESSON PLAN OUTLINE:
BEC: Ang balangkas ng Banghay-aralin ay pang-isang linggong aralin. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi batay sa araw-araw na talakayan.

2010 SEC: Ang bawat paksa (topic) ay may istandard na Antas 1 at Antas 2 (given). Ang Antas 3 ang maaaring baguhin/ayusin ng guro kung kinakailangan batay sa
kakayahan ng kanyang mga mag-aaral.


                                    

2 komento:

  1. Understanding by Design has been introduced way back in the late 90's or early 2000 with the name of backward curriculum design..i think this design is much better than the traditional one of having the objectives set first before the assessment...hope this design would be adopted by teachers.

    TumugonBurahin
  2. right..let us try this design...it could be better for both the teacher and the student

    TumugonBurahin